Stichting

Senioren
Collectief

Culemborg

 

rijbewijs

keuring

Rijbewijskeuring

Vanaf het bereiken van de leeftijd van 75 jaar is om de 5 jaar een gezondheidsverklaring met medische keuring verplicht om het rijbewijs te kunnen verlengen. Voor een keuring kunt u o.a. terecht bij Medi Partners die onder eigen verantwoordelijkheid keuringen aanbiedt die worden uitgevoerd door een bevoegd keuringsarts. 

Keuringen

Voor het bepalen van een datum m.b.t. een keuring door Medi Partners dient u een afspraak te maken met de keuringsarts. Deze is te bereiken via telnr. 071-5728434.  Doorgaans worden deze keuringen 2x per maand gehouden op vrijdagochtend. Alvorens een afspraak te maken dient een gezondheidsverklaring beschikbaar te zijn.

Locatie: Het Rode Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10, Culemborg

Gezondheidsverklaring 

Een verklaring kan online worden aangevraagd en ingevuld (http://mijncbr.nl). Hiervoor is een DigiD nodig.

Een verklaring op papier kan worden aangevraagd zonder DigiD en kan ook een ander voor u doen via CBR

N.B. Het is verstandig om de gezondheidsverklaring bij het CBR tijdig aan te vragen en in te dienen om vertraging in de afhandeling te voorkomen.

Na behandeling door het CBR ontvangt u per post of per mail een brief op basis waarvan een medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Daarvoor dient u zelf tijdig telefonisch een afspraak maken met de keuringsarts van Medi Partners via tel. 071-5728434

Kosten keuringen

BE-rijbewijs € 40,00. Voor leden van KBO, PCOB, ANBO en vrienden van Senioren Collectief € 35,00.

C-rijbewijs (vrachtauto’s) € 50,00.

Meebrengen voor de keuring

  • Brief van het CRB met het rijbewijs.
  • Lijst met medicijnen die gebruikt worden (kan persoonlijk gratis worden afgehaald bij eigen apotheek).
  • Flesje met eigen urine en de bril die bij het autorijden wordt gedragen.
  • ANBO, KBO-PCOB ledenpas of aangeven vriend te zijn bij het Senioren Collectief Culemborg.
  • Contante betaling bij de keuringsarts.

Als de afspraak met Medi Partners op korte termijn niet mogelijk is, is er een goed alternatief.
Regelzorg verzorgt ook rijbewijskeuringen en doet dat op locatie Unie Plaza, Multatulilaan 12 in Culemborg.
Regelzorg is bereikbaar via www. regelzorg.nl of via de afsprakenlijn: 088-23 23 300.

Contact:

Boukje Krishnadath-Dijkstra
tel. 06-27532940
Postadres: Sweelinckstraat 13, 4102 BT Culemborg
Email: sscc.secretariaat@gmail.com