Stichting

Senioren
Collectief

Culemborg

 

Voor en door SENIOREN

Het Senioren Collectief

Welkom op onze website!

Stichting Senioren Collectief Culemborg werd in december 2015 opgericht en ontstaan na een reorganisatie van ANBO Nederland, waarbij de plaatselijke afdeling in Culemborg is gestopt. De voormalige bestuursleden van deze afdeling hebben toen een stichting opgericht met als uitgangspunt er te zijn voor alle 60 plussers in Culemborg met als motto: voor en door senioren.

  • Met de primaire doelstellingen:
    Doelgerichte informatieverstrekking.
  • Organiseren van sociale en dienstverlenende activiteiten in het kader van ontmoeting, eenzaamheidbestrijding, zelfredzaamheid en ondersteuning.
  • Samenwerking met andere organisaties die seniorenbeleid-/behartiging of ouderenondersteuning in hun doelstelling hebben staan in de breedste zin van het woord.
  • Belangenbehartiging.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en zonder leden. Een vriendenkring en individuele donaties bieden financiƫle ondersteuning aan de stichting.

Door deel te nemen aan verschillende overlegstructuren binnen het sociaal zorg-/welzijnscircuit is een waardige en respectvolle plaats in de Culemborgse samenleving opgebouwd.

Voor vragen, reacties of informatie: sscc.secretariaat@gmail.com of via een contactformulier.

Contact:

Boukje Krishnadath-Dijkstra
tel. 06-27532940
Postadres: Sweelinckstraat 13, 4102 BT Culemborg
Email: sscc.secretariaat@gmail.com