Stichting

Senioren
Collectief

Culemborg

 

AANLEVEREN REDACTIE

Aanleveren redactie materiaal 

Let op de aanleverdata voor 2024. Deze vindt u terug in onderstaand schema:

 

Uitgave DE KIJKER    Inleveren kopij bij voor:     Bezorging DE KIJKER

01 februari                             3 januari                              24 januari

02 maart                                 2 februari                             28 februari

03 april                                    2 maart                                 27 maart

04 mei                                    10 april                                   24 april

05 juni                                    15 mei                                    29 mei

06 juli                                      12 juni                                   26 juni

07 augustus                           17 juli                                     31 juli

08 september/oktober        14 augustus                          28 augustus

09 november                         16 oktober                            30 oktober

10 december/januari           13 november                        27 november

 

 

 

 

 

 

Contact:

Boukje Krishnadath-Dijkstra
tel. 06-27532940
Postadres: Sweelinckstraat 13, 4102 BT Culemborg
Email: sscc.secretariaat@gmail.com