Stichting

Senioren
Collectief

Culemborg

 

word vriend van het seniorencollectief

Wordt vriend van het Senioren Collectief

Waarom zou je vriend worden. Gewoon omdat het nodig is dat de senioren in Culemborg een stem hebben. Dat er een organisatie is om namens de senioren een stem te laat horen in verschillende overlegorganen, gezellige activiteiten organiseert en informeert over zaken die ertoe doen.

Omdat jij je betrokken voelt bij hetgeen waar wij voor staan. Onze inzet waardeert. Ons wil ondersteunen bij alles waar wij voor staan. Dat daar geld bij nodig is, heb je begrepen en daarom wil je ons financieel ondersteunen.
Vul daarom even de aanmelding als vriend in. Wij zullen er zorgvuldig mee om gaan.
Dank bij voorbaat voor jouw steun. Wij zullen je niet teleurstellen.

Natuurlijk moeten we even niet vergeten dat je als vriend met korting kunt fitnessen bij Günthers Family fit. Zie daarvoor de advertentie in De Kijker.

Aarzel niet en meld je aan als vriend!

Dat kan met het geven van een incassomachtiging om jaarlijks een bedrag te doneren of door overmaken op bankrekening NL58RABO0308617800 t.n.v. Senioren Collectief Culemborg onder vermelding van “Vriend

Keuze: Eénmalig of jaarlijks

Stichting Senioren Collectief Culemborg

Bankgegevens: IBAN NL58RABO0308617800 – Incassant ID: ML35ZZZ648938470000

Contact:

Boukje Krishnadath-Dijkstra
tel. 06-27532940
Postadres: Sweelinckstraat 13, 4102 BT Culemborg
Email: sscc.secretariaat@gmail.com