Stichting

Senioren
Collectief

Culemborg

 

INFORMATIE

BULLETIN

Informatiebulletin De Kijker

 

DE KIJKER is een gratis informatiebulletin, uitgegeven in eigen beheer en bedoeld
voor senioren in Culemborg. Het blad wordt betaald met advertentieinkomsten.

Het bulletin wordt door de redactie samengesteld met eigen vermeldingen en
door derden aangeleverd materiaal.
De redactie maakt een voorbehoud om aangeleverde artikelteksten te wijzigen, in te
korten of niet te plaatsen, uiteraard in overleg met degene die het artikel aanleverde.
Maak voor het aanleveren van kopij gebruik van het formulier aanleveren kopij.

Aanvragen en wijzigen voor ontvangst van De Kijker
De uitgaven worden door ongeveer 40 vrijwillige bezorgers, 10x per jaar bezorgd
in 1800 brievenbussen. Opgave van een nieuw adres of wijziging voor bezorging van De Kijker
kan digitaal met dit formulier. Digitale toezending via email is ook mogelijk.

Data voor aanleveren kopij en uitgifte De Kijker

De uiterste datums voor 2024 voor aanleveren van kopij en uitgave van De Kijker staan hier:

Contact:

Boukje Krishnadath-Dijkstra
tel. 06-27532940
Postadres: Sweelinckstraat 13, 4102 BT Culemborg
Email: sscc.secretariaat@gmail.com