Stichting

Senioren
Collectief

Culemborg

 

OVER het senioren collectief

Over het Senioren Collectief

Stichting Senioren Collectief Culemborg werd op 23 december 2015 opgericht. Deze stichting stelt zich als doel het behartigen van de belangen voor alle senioren 60+ in Culemborg, het aanbieden van activiteiten om daarmee zelfredzaamheid en sociale cohesie tussen senioren en hun organisaties onderling te bevorderen en daardoor eenzaamheid te bestrijden.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

 • geven van doelgerichte informatie door middel van het uitgeven van een blad en publicaties op sociale media;
 • organiseren van thema(mid)dagen in samenwerking met organisaties die seniorenbeleid/-behartiging of ouderenondersteuning in hun doelstelling hebben staan;
 • organiseren van sociale activiteiten voor senioren 60+;
 • onderhouden van contacten met gemeente, zorginstanties en organisaties die seniorenbelang of ondersteuning in hun vaandel hebben staan.

Bestuur

De bestuursleden van de stichting zijn:

 • Hennie Smidt (voorzitter)
 • Jan Seij (secretaris)
 • Boukje Krishnadath-Dijkstra (secretariaat)
 • Theo Hendriksen (penningmeester)
 • Rob Doornebal
 • Jan Pieterse

Vrijwilligers

De activiteiten van de stichting worden gesteund door ca 70 vrijwilligers op de volgende gebieden:

 • samenstellen van het informatiebulletin De Kijker en bezorging van De Kijker;
 • faciliteren en ondersteunen van bustochten en 80+ reisjes;
 • bieden van ondersteuning bij belastingaangifte en toeslagen;
 • organiseren van een jaarlijks evenement;
 • organiseren van de jaarlijkse Seniorenbeurs.

Samenwerkingspartners:

 • Stichting Samen Verder;
 • ElkWelzijn
 • Theater De Tocht;
 • G√ľnthers Family Fit.

 

Download hier de statuten van de Stichting Senioren Collectief

Download hier het Jaarverslag 2023 van de Stichting Senioren Collectief

Download hier het AVG Privacy statement van het Senioren Collectief

Contact:

Boukje Krishnadath-Dijkstra
tel. 06-27532940
Postadres: Sweelinckstraat 13, 4102 BT Culemborg
Email: sscc.secretariaat@gmail.com