Stichting

Senioren
Collectief

Culemborg

 

wegwijzers

ZORG EN WELZIJN

Op meerdere plaatsen in Culemborg en ook in uw buurt zijn er gezellige plaatsen waar u elkaar kunt ontmoeten voor een lunch, kop koffie of gewoon lekker bijpraten.

Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 256 zorgaanbieders in Culemborg bekend.
Heeft u zorg of ondersteuning nodig? Regelhulp laat zien wat er kan. En hoe u zorg of hulp regelt. Ook worden de zorgwetten uitgelegd.
Werken aan een inclusieve samenleving in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, maar ook regelmatig in andere delen van het land. Streven naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vorm geeft.

Voor ouderenzorg op maat.

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Culemborg bestaat sinds december 1998. Ons doel is eraan bij te dragen dat mensen op een volwaardige manier hun leven kunnen afsluiten, door middel van palliatieve, terminale zorg.
Heeft u een vraag over uw gezondheid? Zoekt u informatie over opvoeden? Wilt u tips over rondkomen? Of iets weten over de Wmo of vrijwilligerswerk in Culemborg? Op deze website vindt u informatie over zorg en welzijn. Ook krijgt u een overzicht van organisaties die u kunnen helpen.
Bij Sociaal Team Culemborg kunt u terecht met vragen, zorgen en ideeën over zorg, welzijn, opgroeien en rondkomen.
Het werk van ElkWelzijn draait om samenwerking met vrijwilligers en inwoners en deelname aan diverse netwerken en samenwerkingsverbanden.
De overgang van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat gepaard met vele vragen. Gemeenten moeten zelf zorg regelen en u moet de keuze maken tussen zorg in natura, een Persoonsgebonden Budget of een financiële tegemoetkoming. Daarnaast zijn gemeenten vrij om hun beleid met betrekking tot de maatschappelijke ondersteuning zelf in te vullen, criteria en regels kunnen dus per gemeente verschillen.

Ontmoetingsplaatsen in culemborg waar eenieder op ongedwongen wijze in contact kan komen met medeplaatsgenoten. Buurtpanel Culemborg is een onafhankelijke groep buurtbewoners, die geld beschikbaar mag stellen voor initiatieven die de leefbaarheid van uw wijk verhogen. 
Jaarlijks ontvangt het daarvoor van de gemeente een budget. Iedere inwoner van Culemborg kan een aanvraag indienen om met dit budget een actie te ondernemen. 

WONEN

Een moderne woningcorporatie, werkzaam in de regio Rivierenland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Starters, gezinnen, alleenwonenden en mensen met een zorgbehoefte wordt een prettige en betaalbare woonverblijf geboden.
ServicepuntThuiswonen heeft als doel om vorm te geven aan een éénloketfunctie voor alle zaken rondom het langer thuiswonen.
De Woonbond komt op voor de belangen van huurders en staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.

SPORT EN ONTSPANNING

Theater De Fransche School is het theater en de bioscoop van Culemborg.

Les taxateurs is de Culemborgse jeu de boulesvereniging.
De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderen Fonds met als doel samen met sportverenigingen een sociaal actieve leefwereld voor ouderen en een ouderenvriendelijke sportomgeving creëren.
Knooppuntroutes met korte en langere fietstochten met als startpunt Culemborg.
De Natuur- en Vogelwacht Culemborg en omstreken (NVWC) is een vereniging van mensen die in hun vrije tijd met de natuur bezig zijn.
Een dynamisch platform, waarin de geschiedenis van Culemborg wordt verbonden met het leven van vandaag en morgen.

In de maanden mei tot en met september vindt om de 2 weken een bijzonder optreden plaats in Muziektent De Plantage in Culemborg.

VERVOER

Via deze link komt u op een pagina waar vervoer te organiseren is voor diverse doeleinden.

Contact:

Boukje Krishnadath-Dijkstra
tel. 06-27532940
Postadres: Sweelinckstraat 13, 4102 BT Culemborg
Email: sscc.secretariaat@gmail.com