Stichting Senioren Collectief Culemborg
                 voor en door de Culemborgse Senioren

RIJBEWIJSKEURING 75+

RIJBEWIJSKEURINGEN EN  VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING.

RIJBEWIJSKEURINGEN:

In 2021 op vrijdagen: 3 en 17 december.

In 2022 op vrijdagen: 7 en 21 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 23 april, 6 en 20 mei, 10 en 24 juni, 8 en 22 juli, 12 en 26 augustus, 9 en 23 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december.

 LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00 – 12.00 uur.


GEZONDHEIDSVERKLARING:

U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 41,50 (contant) verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.

De gezondheidsverklaring kunt u ook vroegtijdig online invullen (http://mijncbr.nl). Deze online aanvragen lopen op dit moment beter dan aanvragen via de papierenversie. 

Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig een afspraak te maken met de keuringsarts, via MediPartners, tel. 071-5728434.


KOSTEN

De keuringskosten van een BE-rijbewijs zijn voor “Vrienden van Senioren Collectief” en leden van de ANBO, KBO en PCOB €25,- en voor niet leden € 30,-. Voor C-rijbewijs (vrachtauto's) € 50,-.    


 MEEBRENGEN VOOR DE KEURING

* Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.

* Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw eigen apotheek).

* Een flesje met uw eigen urine.

* De bril die u draagt tijdens het autorijden.

* Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas voor betaling aan de keuringsarts + contant geld  (€ 41,50) voor de gezondheidsverklaring.


Info: Ton Scholtens, tel. 0345 753039/06 49715550