Stichting Senioren Collectief Culemborg
                 voor en door de Culemborgse Senioren

RIJBEWIJSKEURING 75+

 

VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING + RIJBEWIJSKEURIGEN OP:

Vrijdagen: 6 en 20 november, 4 en 18 december.  

In 2021: 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 9 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei (onder voorbehoud wegens corona).

 LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00 – 12.00 uur.


GEZONDHEIDSVERKLARING:

U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant) verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.

OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen, adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen (http://mijncbr.nl).

Deze online aanvragen lopen op dit moment beter dan aanvragen via de papieren versie.

De op papier ingevulde geneeskundige verklaringen hebben een groot verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van het CBR zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen alvorens een nieuwe kan worden opgehaald. 

Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs krijgt persoonlijk bericht van het CBR.

Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig een afspraak te maken met de keuringsarts, via Mediapartners, tel. 071-5728434.


KOSTEN

De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor “Vrienden van Senioren Collectief” en leden van de ANBO, KBO en PCOB zijn € 22,50 en voor niet leden € 27,50.


 MEEBRENGEN VOOR DE KEURING

* Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.

* Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw eigen apotheek).

* Een flesje met uw eigen urine.

* De bril die u draagt tijdens het autorijden.

* Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas voor betaling aan de keuringsarts.

Info: Ton Scholtens, tel. 0345 753039/06 49715550