Stichting Senioren Collectief Culemborg
                 voor en door de Culemborgse Senioren

"Muzikale rondreis door Nederland" op  vrijdag 21 januari 2022

De uitnodiging kunt u hier inzien


Aanmelden

De kosten voor deelname aan het buffet is € 15,00 per persoon (exclusief drankjes).

Gelieve betaling vóór 14 januari (het hele bedrag) over te maken op rekening NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg, met vermelding: deelname buffet.